Hier vindt U de laatste informatie, publikaties en uitnodigingen van Mars en Mercurius Nationaal,

Club Limburg & Kempen, Zusterclubs en externe organisaties

MARS EN MERCURIUS - ALGEMEEN

NIEUWS

M&M Europa heeft zijn website vernieuwd: zie LINKS    

De twee laatste onderdelen ‘’Espace Nations / Nations’ Corner’’ en ’’ Espace Bureau / Board’s Corner ‘’

zijn beveiligd en niet voor iedereen bereikbaar.

-  Het laatste is aan de leden van het Europese Bestuur gereserveerd.

-  Het voorlaatste - ‘’Espace Nations / Nations’ Corner’’  -  is voor alle leden van de Europese M&M Kringen bedoeld.

Voor de paswoorden , zie LEDENFORUM  >Andere

De planning activiteiten van alle clubs van  alle deelnemende landen staan eveneens op de pagina AGENDA 


Nieuwe NATIONALE WEBSITE   

U vindt deze nieuwe site op het volgende adres:Mars-Mercurius.be | Mars - Mercurius

URL: https://mars-mercurius.be/

zie ook LINKS

Er is ook een "Members only" pagina

Deze wordt voor alle leden toegankelijk gemaakt via een algemeen ID en Password. (geen ID per lid apart!)

de gebruikersnaam en het paswoord zijn te vinden op LEDENFORUM >Andere> Nieuwe Nationale Website.docx


Nationaal tijdschrift: 

Laatste uitgave: April 2023, klik HIER om te bekijken: Publicaties >2023 > M-M - Nationaal Tijdschrift_april2023.pdf

ANDERE CLUBS:   Uitnodigingen: Zie "Andere Uitnodigingen" onderaan deze pagina

                                    Publicaties: Zie "Andere Publicaties en Documenten" onderaan deze pagina

CLUB LIMBURG & KEMPEN

UPDATES 02 Juni 2023 

Uitnodiging samenkomst 12 juni

Conferentie door de heer Kris Vandepaer, Voormalig Directeur Federale Gerechtelijke Politie Limburg over 
Georganiseerde/Ondermijnende criminaliteit in Limburg.

Klik HIER voor info en inschrijving


Uitnodiging Zomertreffen met clubs Luxemburg en Charleroi 24 juni

Zie 'andere Uitnodigingen, Club Luxemburg, onderaan deze pagina

LEDENLIJSTEN en SMOELENBOEKEN  versies "Mei 2023", zie LEDENFORUM > Smoelenboek en Ledenlijsten

VERSLAGEN   

Het laatste verslag betreft de bestuursvergadering van  04 Mei 2023

zie LEDENFORUM  >Verslagen en Vergaderingen > 230504_VerslagBV.pdf 

Let op para 8: BBQ Club Luxemburg (zie ook hieronder "Andere Uitnodigingen")


Financiële verslagen (begroting, jaarrekening, verslag Questors)  zie LEDENFORUM > Eindejaarsdocumenten >2022


OVERLIJDENS:

Recent overlijden : Clublid Christiaan De Munck (05 Mei2023)

Meer info zie LEDEN > In memoriam

De overlijdensberichten van 2023 en vorige jaren kan U eveneens vinden in:LEDEN > In memoriam

 PLANNING zie AGENDA 

                     De activiteiten/planning voor 2023: veranderingen: 17 April  en 13 November

                     De voorlopige planning voor 2024

FOTOGALERIJ  

De fotogalerij is bijgewerkt op 16 Mei 23: zie LEDENFORUM >Fotogalerij

1. Oekraïne: Vergadering 230509 (58 foto"s)

    - zie ook onderaan deze pagina:"Andere Publicaties en Documenten" > "Oorlog in Oekraïne" voor een artikel over deze materie.

2. Guido DEl Salvio heeft in zijn archieven rondgesnuffeld en een heleboel foto's gevonden en opgestuurd voor publicatie op de website.

    het gaat over een totaal van 1029 foto's, verdeeld over twee mappen (hoofdmap "Aanvullende Foto's"

    submappen "M&M_ADD 1" (624 foto's) en "M&M_ADD 2"  (405 foto's).

    Die zijn allemaal (na verwijdering dubbele of onscherpe foto's)    opgenomen in de jaarmappen op de fotogalerij.

Teneinde de leden een lang zoekwerk te besparen is er een lijst beschikbaar met de onderwerpen: Klik op Aanvullende Foto's inhoud.txt

 

3.Een gouverneur in Limburg (samenkomst 14mar - 88 foto's -veel volharding gewenst...😁)

   

Nieuwsbrief 1/23

Klik HIER voor de nieuwsbrief : 230125_nieuwsbrief.pdf

Deze bevat o.a.  De clubactiviteiten vande tweede trim. 22, de geplande activiteiten en info betreffende bestuursvergaderingen

PROJECT "LEDEN VOOR LEDEN  

Op de laatste nationale AV van 4 maart werd aangekondigd dat het platform “ Leden voor Leden” volledig operationeel is.

Alvorens alle leden van de clubs te activeren wordt gevraagd aan zij die nog niet als lid zijn ingelogd op het platform, om dit ASAP te doen.

Als jullie allen lid zijn van het platform kunnen we jullie dan de bevoegdheid geven om als administrator van jullie club op te treden.


klik HIER om te bekijken  (map "Bestuur" > LEDEN VOOR LEDEN> en de onderscheiden pdf en word bestanden.

(met dank aan Paul Bruynooghe; zie "Gebruikshandleiding -registratie v2.1.pdf'  "Gebruikshandleiding -Profielaanpassing v2.0" en "AdministratorsNL.pdf"

In de toekomst zal een aparte pagina op de website worden gemaakt over deze materie

ANDERE UITNODIGINGEN


Behalve apart vermeld (**) kan je HIER klikken ga naar "Uitnodigingen"  voor Info en inschrijving


Club Mons

Uitnodiging club gepensioneerde Henegouwen Officieren op 12 september 2023. Klik op de link hierboven en ga naar '2023' >

Mons_invitation 12 septembre 2023 sror.docx

Club Charleroi

Uitnodiging Jaarlijkse BBQ op 10 juni. Klik op onderstaande link foor info

http://www.mars-mercure-charleroi.be/invitation___notre_bbq_annuel_3090.htm

Club Antwerpen

op 10 Juni heeft het galadiner plaats in in de Royal Yacht club Belgium (**)

Voor uitgebreide Info en inschrijving klik op de algemene link "Uitnodigingen > Nationaal en anderen > 2023 " en

ga naar  Antwerpen-Galadiner 10juni.docx

Club Luxemburg

Zoals voorzien in ons jaarprogramma 2023  hebben wij op 24 juni ons zomertreffen met de clubs Luxemburg en Charleroi.

Bij deze een warme oproep om op zaterdag 24 juni 2023 mee af te zakken naar Luxemburg. Save this date want 't zal de moeite zijn.

Onze club zorgt voor vervoer (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Gelieve tijdig - vóór 08 juni 2023 - in te schrijven.

Inschrijvingen en betalingen voor deze uitstap moeten rechtstreeks  gedaan worden bij Achille op zijn mailadres agielis@hotmail.be .

De betalingen worden verwacht op het rekeningnummer van onze club (BE20 6718 7272 6956) met de uitdrukkelijke vermelding::

”deelname zomertreffen 24 juni".  

Het vertrek is voorzien omstreeks 0730 uur op een nog later te bepalen plaats. De vertrekplaats en het exacte tijdstip zal tijdig aan de deelnemers kenbaar gemaakt worden..

Onze Luxemburgse vrienden hebben een mooi programma samengesteld met oa. een bezoek aan het Musée de l'Ardoise in Haut-Martelange,

vlakbij de benzinestations op weg naar 't zuiden. Van 1760 tot 1986 wordt daar leisteen ontgonnen en het museum laat u kennismaken met die bedrijvigheid.

Bijkomende informatie vind je op www.ardoise.lu (Duits/Engels), kan je je al voorbereiden.  Vergeet wel jas en stevig schoeisel niet!

Voor uitgebreide info en links, klik op de algemene link bovenaan en ga naar 230504_VerslagBV_Uitnodiging Lux.docx

ANDERE PUBLICATIES en DOCUMENTEN


Behalve individueel of apart vermeld (**) kan je HIER  klikken en ga naar "Publicaties"

Club Charleroi

Driemaandelijks contactblad, 1e Trim 2023. Zie (**)

http://www.mars-mercure-charleroi.be/notre_revue_club_2981.htm


Planning Activiteiten 2023:

zie map 2023 en ga naar Club Charleroi_ planning 2023.docx  (of klik op de link hieronder)

http://www.mars-mercure-charleroi.be/planning_activites_3038.htm


Club Brugge- W-Vlaanderen

Driemaandelijks contactblad, Zie map "2022" > Brugge_M&M Contact 20214.pdf


Oorlog in Oekraïne: Samenvatting door Jan De Vos, voorzitter M&M Brugge/West-Vlaanderen

van een briefing over het gewapend conflict in Oekraïne. door generaal-majoor Serhii Salkutsan,

Militair Vertegenwoordiger van Oekraïne bij de NAVO en EU,
Ga naar de algemene link hierboven en klik dan op;: Article Ukrean War - NL (Final).pdf