KONINKLIJKE  KRING  MARS  EN  MERCURIUS VZW  - CLUB LIMBURG & KEMPEN 

NIEUWS

Hier vindt U de laatste informatie, publikaties en uitnodigingen van Mars en Mercurius Nationaal,

Club Limburg & Kempen, Zusterclubs en externe organisaties

MARS EN MERCURIUS - NATIONAAL

CLUB LIMBURG & KEMPEN

UPDATES MEI 2020:

8 Mei - 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog

                                                                               Beste vrienden,

Dinsdag jl. ontving ik onderstaand schrijven van het Provinciecommando. :

Gezien de coronamaatregelen aangaande bijeenkomsten nog steeds van kracht blijven, zullen de geplande plechtigheden rond 8 mei niet plaatsvinden.

Normaal gezien zouden op 8 mei 2020 in heel het land allerlei plechtigheden georganiseerd worden om de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Omwille van de maatregelen ten gevolge van het coronavirus komen deze herdenkingen te vervallen. Maar het War Heritage Institute wil deze datum toch niet ongemerkt laten voorbijgaan en heeft daarom een initiatief genomen waarover u in de volgende link meer informatie kan vinden. 

https://belgiumremembers44-45.be/nl/wewillmeetagain-8-mei/

We nodigen u uit om dit alles te delen met uw contacten en via uw sociale netwerken. U kan beginnen met de 2 filmpjes naar keuze (filmpje met alleen Arnout Hauben en filmpje met alleen Christophe Deborsu) om daarna het filmpje met het duo Arnout & Christophe in te zetten  .
Dit alles is gekoppeld aan de campagne Belgium Remembers ‘44-45. 

* Het WarHeritage instituut *


Tevens wil ik jullie aandacht ook nog eens vestigen op de (relatief) nieuwe facebookpagina van het Militair Commando van de Provincie Limburg waar we gaarne alle informatie met jullie delen aangaande soortgelijke activiteiten en initiatieven. https://www.facebook.com/MilitairComdoProvLim/ 

Spread the news, Stay@home, Stay Safe & Healthy.  *Egwin Coessens  Provinciecommando*

   

Nog even herinneren dat de voordracht van Eric Rombouts op 11 mei uitgesteld is naar volgend werkjaar.

* Vriendelijke groeten, Joseph Vandormael,  Voorzitter *

NIEUWSBRIEVEN 2020: nieuwsbrief van 30 april. klik HIER om te bekijken  (map "Bestuur" > Nieuwsbrieven)

Woord van de voorzitter 

Beste leden, 

Corona zet het verenigingsleven danig op zijn kop. Het is onzeker wanneer niet-noodzakelijke bijeenkomsten opnieuw zullen mogen doorgaan. Sommigen spreken van september anderen over januari. In dit kader hebben we dienen te beslissen om de activiteiten tot einde augustus af te gelasten.  De sprekers die ingepland waren zullen gecontacteerd worden en de lezingen zullen indien mogelijk verplaatst worden naar een latere datum. Het bestuur blijft de actualiteit opvolgen en voert geregeld overleg. Met in achtneming van maatregelen, wordt een aangepast programma opgesteld. Eind augustus willen we jullie een interessant, veilig en realistisch voorstel presenteren.

Intussen dwepen we met de slogan “Blijf in uw kot”. Allen zijn we experten geworden in virologie en epidemiologie. Lock-down, social distancing, mondmaskers, tracers : woorden die we dagelijks gebruiken. Wie daar twee maanden geleden over sprak werd doorverwezen naar de psychiatrie. Begrippen van statistiek hanteren we even vlot als culinaire gerechten. Dat hadden onze wiskundeleraren nog moeten meemaken!!

Over de economische impact wil ik het zeker niet hebben.
Je hoeft geen handelsingenieur te zijn om de drama’s in verschillende sectoren in te schatten.

Wie dacht dat binnen de maand alles weer normaal zou zijn, is eraan voor de moeite.
Kinderen, kleinkinderen en vrienden bezoeken of ontvangen, het verenigingsleven…alles wordt in afwachting gezet.
Een extreem gevaarlijke vijand die het speciaal op onze leeftijdscategorie gemunt heeft, ligt op de loer.

Op 20 maart, in een vroege fase van de pandemie hebben we ons medelid Norbert verloren.
De impact van het virus kwam zo wel heel dichtbij en plakte onmiddellijk een bekend gezicht bij de cijfers van de dagelijkse overlijdens.
We hopen dat zijn familie de kans krijgt om op een warme manier te rouwen.

Laat ons hopen, beste vrienden, dat we over enkele maanden weer in vriendschap, gezond en wel kunnen samenkomen.

En dat we onze activiteiten op een aangepaste manier kunnen hernemen.

 * Vriendelijke groeten, Joseph Vandormael,  Voorzitter *

Uitstap 2020: Battle of the Bulge 22 & 23 Sep.

De kans is klein dat onze uitstap zal kunnen doorgaan daar alles zal afhangen van het verloop van de corona-crisis/exit strategie

Dit mag ons echter niet beletten onze planning 2020 verder te zetten en daarom een tekstbericht met meer uitleg en de vraag om (voorlopige) inschrijving (gelieve nog geen voorschot te storten UFN) en ook een Powerpoint presentaite met de voorlopige planning van onze uitstap.

Klik HIER voor de tekst (word en pdf) en de powerpoint presentatie.

LEDENLIJSTEN en SMOELENBOEKEN  versies "Mei 2020", zie LEDENFORUM  > Ledenlijsten

AGENDA 2020   zie   AGENDA 

PROJECT "LEDEN VOOR LEDEN  

Gelieve hierbij enige Info te willen vinden betreffende het project 'Leden voor Leden'. 

Dit project werd tijdens de laatste ledenbijeenkomst kort toegelicht en toen is beloofd deze Info over te maken, bij deze dus!

klik HIER om te bekijken  (map "Bestuur" > LEDEN VOOR LEDEN> en de onderscheiden pdf en word bestanden

ANDERE UITNODIGINGEN

Zoals iedereen wel zal begrijpen zijn er - in het kader van de Corona epidemie- voorlopig geen uitnodigingen van andere clubs

Behalve apart vermeld (**) kan je HIER klikken ga naar "Uitnodigingen"  voor Info en inschrijving

VERSLAGEN  

Verslag Bestuursvergadering van 16 Jan 20 en verslag Algemene vergadering van 11 feb 20:
 zie LEDENFORUM  >Verslagen en Vergaderingen


 NIEUWSBRIEVEN 2020: nieuwsbrieven van 14 jan en van 30 april. klik HIER om te bekijken  (map "Bestuur" > Nieuwsbrieven)

De volledige planning 2020 - met aanpassing i.v.m. de Corona beperkingen- is uitgebreid te vinden op de pagina AGENDA 
(daar zijn eveneens voorbije clubactiviteiten te vinden)

NATIONALE DOCUMENTEN en ANDERE PUBLICATIES

Voor alle andere publicaties, behalve individueel of apart vermeld (**) klik HIER  en ga naar "Publicaties" 

Nationaal: Nummer 2/2020 van het Nationale tijdschrift:   > Nationale Documenten> M&M Nationaal tijdschrift_2020-2.pdf

Club BRUGGE/West-Vlaanderen: driemaandelijks tijdschrift "M&M Contact 2020-1

Klik op de algemene link hierboven en selecteer "Brugge_MM-Contact-2020-1.pdf"

Club CHARLEROI:  driemaandelijks tijdschrift "notre revue club"

Klik op deze link:  http://www.mars-mercure-charleroi.be/notre_revue_club_2981.htm 

Club MONS:  periodiek Clubtijdschrift "MaMer Mons 2020-2"

Klik op de algemene link hierboven en selecteer "Club Mons_MAMER 2-2020.pdf"

AANPASSING HANDVEST MARS EN MERCURIUS LIMBURG-KEMPEN

 Het handvest is aangepast:  Klik HIER om het te raadplegen

De wijzigingen betreffen de leden emeriti en de ex-leden die opnieuw lid willen worden: punt 4.2.1 pagina 7, chronogram pagina 11, tabel pagina 19 en bijlage A).

Volgens de bestuursleden zijn de aanpassingen in orde en mag het gewijzigde handvest alzo verspreid worden.

M&M SHOP

                                                KENTEKENS                                                                                                                          DASSEN       

         Pinsluiting € 4,00                           Steeltje € 4,00                          Schildje - blauw € 4,00                                 Das-Rood € 13,00                       Das- Blauw € 13,00