Hier vindt U de laatste informatie, publikaties en uitnodigingen van Mars en Mercurius Nationaal,

Club Limburg & Kempen, Zusterclubs en externe organisaties

MARS EN MERCURIUS - ALGEMEEN

NIEUWS

M&M Europa heeft zijn website vernieuwd: zie LINKS    

De twee laatste onderdelen ‘’Espace Nations / Nations’ Corner’’ en ’’ Espace Bureau / Board’s Corner ‘’

zijn beveiligd en niet voor iedereen bereikbaar.

-  Het laatste is aan de leden van het Europese Bestuur gereserveerd.

-  Het voorlaatste - ‘’Espace Nations / Nations’ Corner’’  -  is voor alle leden van de Europese M&M Kringen bedoeld.

Voor de paswoorden , zie LEDENFORUM  >Andere

De planning activiteiten van alle clubs van  alle deelnemende landen staan eveneens op de pagina AGENDA 


Nieuwe NATIONALE WEBSITE   

U vindt deze nieuwe site op het volgende adres:Mars-Mercurius.be | Mars - Mercurius

URL: https://mars-mercurius.be/

zie ook LINKS

Er is ook een "Members only" pagina

Deze wordt voor alle leden toegankelijk gemaakt via een algemeen ID en Password. (geen ID per lid apart!)

Nov 23: Nieuw ledenbestand: zie de gebruikersnaam en het paswoord LEDENFORUM >Andere> Nieuwe Nationale Website.docx


Nationaal tijdschrift: 

Laatste uitgave: Okt 2023,

klik HIER om te bekijken: Publicaties >2023 > M-M - Nationaal Tijdschrift_Mars &Mercurius-Okt 2023.pdf.

Er is ook de rechtstreekse link:

https://mars-mercurius.be/wp-content/uploads/2023/10/Bulletin_2304.pdf


ANDERE CLUBS:   Uitnodigingen: Zie "Andere Uitnodigingen" onderaan deze pagina

                                    Publicaties: Zie "Andere Publicaties en Documenten" onderaan deze pagina

CLUB LIMBURG & KEMPEN

UPDATES 28 Nov 2023 

KERSTDINER 2023

Hierbij de uitnodiging voor ons jaarlijks kerstdiner op dinsdag 12 december.

Zij die wensen deel te nemen aan dit festijn, vragen wij om zo snel mogelijk in te schrijven.

voor meer info en inschrijving, klik HIER : ga naar Uitnodigingen L-K > Uitnodiging Kerstdiner 23.docx

VERSLAGEN   

Het laatste verslag betreft de bestuursvergadering van  09 Nov 2023

zie LEDENFORUM  >Verslagen en Vergaderingen > 231109_VerslagBV.pdf 


Financiële verslagen (begroting, jaarrekening, verslag Questors)  zie LEDENFORUM > Eindejaarsdocumenten >2022

FOTOGALERIJ  

De fotogalerij is bijgewerkt op 19 Nov. zie LEDENFORUM >Fotogalerij

1.Samenkomst met lezing "Autokeuring- fijnstofmeting" op 13 Nov23 (20 foto's)

2. Uitstap 20 en 21 sep 2023 (81 foto's)

3. Samenkomst met lezing "Leadership en management" op 10 okt23 (14 foto's)


   Guido Del Salvio heeft in zijn archieven rondgesnuffeld en een heleboel foto's gevonden en opgestuurd voor publicatie op de website.

    het gaat over een totaal van 1029 foto's, verdeeld over twee mappen (hoofdmap "Aanvullende Foto's"

    submappen "M&M_ADD 1" (624 foto's) en "M&M_ADD 2"  (405 foto's).

    Die zijn allemaal (na verwijdering dubbele of onscherpe foto's) opgenomen in de jaarmappen op de fotogalerij.

   Teneinde de leden een lang zoekwerk te besparen is er een lijst beschikbaar met de onderwerpen: Klik op Aanvullende Foto's inhoud.txt

LEDENLIJSTEN en SMOELENBOEKEN  versies "Oktober 2023", zie LEDENFORUM > Smoelenboek en Ledenlijsten

Er is een ledenlijst in A5 formaat (in Word en in PDF) en een volledig smoelenboek: Smoelenboek_A4_Okt 2023  (ook in Word en in PDF)

Een verkorte versie is eveneens beschikbaar: Smoelenboek_Okt23_kort (in Word en in PDF)

Na aanvraag bij de leden zijn er enkele (2) aanpassingen gemaakt: De naam van de echtgenote van Johan Steyaert is toegevoegd en het
E-mailadres van Tom Wouters is upgedated. Mijn dank aan allen voor dit nazicht, mochten er nog "disprepancies" zijn, laat het mij weten:

mmhas01@outlook.com of j.marc@scarlet.be


Nieuwsbrief 1/23

Deze bevat ondermeer: Clubactiviteten eerste en tweede trimester 2023, geplande activiteiten 2023 en de gepande besrtuursvergaderingen

Klik HIER voor de nieuwsbrief : 230627_Nieuwsbrief.pdf

 PLANNING zie AGENDA 

                     De activiteiten/planning voor 2023: veranderingen: 11 Sepember, bezoek afgezegd

                     De voorlopige planning voor 2024

OVERLIJDENS:

Recent overlijden: Wij vermelden het overlijden van Mevr. Yvonne NELIS, echtgenote van ons clublid Jean Renquin 

en moeder van onze clubleden Dirk en Luc Renquin.


Wij vermelden het overlijden van ons clublid René LAMBRECHTS (17 juli 2023)


Meer info zie LEDEN > In memoriam

De overlijdensberichten van 2023 en vorige jaren kan U eveneens vinden in:LEDEN > In memoriam

PROJECT "LEDEN VOOR LEDEN  

Op de laatste nationale AV van 4 maart werd aangekondigd dat het platform “ Leden voor Leden” volledig operationeel is.

Alvorens alle leden van de clubs te activeren wordt gevraagd aan zij die nog niet als lid zijn ingelogd op het platform, om dit ASAP te doen.

Als jullie allen lid zijn van het platform kunnen we jullie dan de bevoegdheid geven om als administrator van jullie club op te treden.


klik HIER om te bekijken  (map "Bestuur" > LEDEN VOOR LEDEN> en de onderscheiden pdf en word bestanden.

(met dank aan Paul Bruynooghe; zie "Gebruikshandleiding -registratie v2.1.pdf'  "Gebruikshandleiding -Profielaanpassing v2.0" en "AdministratorsNL.pdf"

In de toekomst zal een aparte pagina op de website worden gemaakt over deze materie

ANDERE UITNODIGINGEN


Behalve apart vermeld (**) kan je HIER klikken ga naar "NATIONAAL en ANDEREN > Uitnodigingen" >2023

voor Info en inschrijving


Club Brugge

 Academische zitting op 23 Dec 2023 met spreekbeurt door Prof. Dr. Sven BISCOP>  Brugge_academische zitting_dec23.pdf

Club Luxemburg

Samenkomst op 08 dec met conferentie door

Wally Struys, professeur ordinaire émérite de l'École royale militaire : « L’actualité géostratégique sous la loupe d’un économiste de défense»

zie "Luxemburg_2023 12 13 invitation.docx"

Club Charleroi  (**)

 Samenkomst op 16 dec, zie

https://mars-mercure-charleroi.be/?page_id=610

Club Mons

 Traditionele Samenkomst op 08 dec

zie "Mons_invitation-repas de chasse 08 décembre 2023.pdf"

ANDERE PUBLICATIES en DOCUMENTEN


Behalve individueel of apart vermeld (**) kan je HIER  klikken en ga naar "Nationaal & Anderen > Publicaties > 2023"

Club Charleroi

Driemaandelijks contactblad, 2e Trim 2023. Zie (**) 

https://mars-mercure-charleroi.be/wp-content/uploads/2023/07/Rev-MM-Cha-2-2023-Mail.pdf


Planning Activiteiten 2023:

zie map 2023 en ga naar Club Charleroi_ planning 2023.docx  (of klik op de link hieronder)

http://www.mars-mercure-charleroi.be/planning_activites_3038.htm