MARS EN MERCURIUS - ALGEMEEN

NIEUWS

M&M Europa heeft zijn website vernieuwd: zie LINKS    

De twee laatste onderdelen ‘’Espace Nations / Nations’ Corner’’ en ’’ Espace Bureau / Board’s Corner ‘’

zijn beveiligd en niet voor iedereen bereikbaar.

-  Het laatste is aan de leden van het Europese Bestuur gereserveerd.

-  Het voorlaatste - ‘’Espace Nations / Nations’ Corner’’  -  is voor alle leden van de Europese M&M Kringen bedoeld.

Voor de paswoorden , zie LEDENFORUM  >Andere

De planning activiteiten van alle clubs van  alle deelnemende landen staan eveneens op de pagina AGENDA 


Nieuwe NATIONALE WEBSITE   

U vindt deze nieuwe site op het volgende adres:Mars-Mercurius.be | Mars - Mercurius

URL: https://mars-mercurius.be/

zie ook LINKS

Er is ook een "Members only" pagina

Deze wordt voor alle leden toegankelijk gemaakt via een algemeen ID en Password. (geen ID per lid apart!)

Ook kan U toegang krijgen tot de geactualiseerde database

zie uitleg,  gebruikersnaam en paswoord op pagina  LEDENFORUM >Andere> Nationale Website


Nationaal tijdschrift: 

Laatste uitgave: Jan 2024: om de publikatie te bekijken, klik HIER en ga naar 'PUBLICATIES >

Tijdschrift Mars & Mercurius_jan2024.pdf

Rechtstreekse link:  https://mars-mercurius.be/wp-content/uploads/2024/01/Bulletin_2401.pdf


ANDERE CLUBS:   Uitnodigingen: Zie "Andere Uitnodigingen" onderaan deze pagina

                                    Publicaties: Zie "Andere Publicaties en Documenten" onderaan deze pagina

Uitnodiging Gewone Algemene Vergadering 

Op 09 Mar 2024 om 10:00 heeft de jaarlijkse algemene vergadering plaats in het Huis der Vleugels, Montoyerstraat 1, 1000 Brussel (METRO Troon-Trône).   Onthaal vanaf 09.30 uur.

Voor de volledige informatie (Inschrijving, Agenda, Volmacht, Menu (+inschrijving menu),
Tevens is ook het PV van de laatste vergadering (04mar 2023) beschikbaar.
Klik HIER  en ga naar 2024 > Convocation 2024 final.docx en PV AG 4mar 2023 v0.1.docx

BRIEF van de KONING en KONINGIN:

Gelieve HIER de bedankingsbrief van het Koninklijk huis te vinden in antwoord op onze boodschap van 2l januari 2024 die de club Hunne Majesteiten stuurde ter gelegenheid het jaarlijkse nieuwjaarsbanket.


CLUB LIMBURG & KEMPEN

UPDATES 24 Feb 2024 

Aanpassing paswoord voor 2024: nieuwe gebruikersnaam en nieuw paswoord.

een mail werd naar ieder lid gestuurd (via het Srt).

De volledige update van de smoelenboeken/ledenlijsten zal gepubliceerd worden na de statutaire vergadering.

Het korte smoelenboekje zal dan ook via het Srt verspreid worden

(dit om zeker te zijn dat alle data correct is met alle bijbehorende foto's)

UITNODIGING ALGEMENE VERGADERING 2024 VERANDERING

Door een misverstand blijkt het onmogelijk om de Algemene Vergadering (AV)te laten doorgaan op 12 februari zoals voorzien.

De vergadering zal nu doorgaan op maandag 26 Feb 2024.

De leden die niet ingeschreven waren kunnen dat nog steeds doen tot donderdag 22 februari om 20.00 uur bij het secretariaat van onze club

de leden die reeds betaald hebben en belet zouden zijn op de nieuwe datum, krijgen uiteraard hun geld teruggestort.

Onze gastspreker, Marc Van de Wal, zal ook van de partij zijn voor vragen betreffende de opdracht van de Louise-Marie in de Rode Zee.

 

Voor info inschrijving  en de dagorde van de vergadering,  klik HIER  

VERSLAGEN   

Het laatste verslag betreft de bestuursvergadering van  11 Jan 2024

zie LEDENFORUM  >Verslagen en Vergaderingen > 240111_VerslagBV.pdf 

Recent overlijden: Wij vermelden het overlijden van ons clublid Arsène Corthouts (15 dec 2023)

Meer info zie LEDEN > In memoriam

FOTOGALERIJ  

De fotogalerij is bijgewerkt op 30 jan. zie LEDENFORUM >Fotogalerij

1. Nieuwjaarslunch  21 jan (61 foto's)

2. Kerstdiner 12 dec (70 foto's)

3. Samenkomst met lezing "Autokeuring- fijnstofmeting" op 13 Nov23 (20 foto's)   Guido Del Salvio heeft in zijn archieven rondgesnuffeld en een heleboel foto's gevonden en opgestuurd voor publicatie op de website.

    het gaat over een totaal van 1029 foto's, verdeeld over twee mappen (hoofdmap "Aanvullende Foto's"

    submappen "M&M_ADD 1" (624 foto's) en "M&M_ADD 2"  (405 foto's).

    Die zijn allemaal (na verwijdering dubbele of onscherpe foto's) opgenomen in de jaarmappen op de fotogalerij.

   Teneinde de leden een lang zoekwerk te besparen is er een lijst beschikbaar met de onderwerpen: Klik op Aanvullende Foto's inhoud.txt

LEDENLIJSTEN en SMOELENBOEKEN  versies "Januari 2024", zie LEDENFORUM > Smoelenboek en Ledenlijsten

Er is een ledenlijst in A5 formaat (in Word en in PDF) en een volledig smoelenboek: Smoelenboek_A4_jan 2024  (ook in Word en in PDF)

Een verkorte versie is eveneens beschikbaar: Smoelenboek_jan24_kort (in Word en in PDF)

Een "updated" versie (Mar 2024)zal gepubliceerd worden na de Algemene vergadering op 26mar 

De word versie in 'katern' formaat (boekje) wordt via mail verstuurd wegens afdrukproblemen met "Word" op de website (= het word formaat wordt automatisch omgezet in een PDF formaat hetgeen problemen geeft bij het afdrukken 😖

 

Nieuwsbrief  3/23

Deze bevat ondermeer: Clubactiviteten derde trimester 2023, geplande activiteiten 2023 en de gepande besrtuursvergaderingen

Klik HIER voor de nieuwsbrief : Nieuwsbrief-3_23.pdf

 PLANNING zie AGENDA 

                     De activiteiten/planning voor 2024

                     De voorlopige planning voor 2025

OVERLIJDENS:

Recent overlijden: Wij vermelden het overlijden van ons clublid Arsène Corthouts (15 dec 2023)


Wij vermelden het overlijden van Mevr. Yvonne NELIS, echtgenote van ons clublid Jean Renquin

en moeder van onze clubleden Dirk en Luc Renquin.


Wij vermelden het overlijden van ons clublid René LAMBRECHTS (17 juli 2023)


Meer info zie LEDEN > In memoriam

De overlijdensberichten van 2023 en vorige jaren kan U eveneens vinden in:LEDEN > In memoriam

PROJECT "LEDEN VOOR LEDEN  

Op de laatste nationale AV van 4 maart werd aangekondigd dat het platform “ Leden voor Leden” volledig operationeel is.

Alvorens alle leden van de clubs te activeren wordt gevraagd aan zij die nog niet als lid zijn ingelogd op het platform, om dit ASAP te doen.

Als jullie allen lid zijn van het platform kunnen we jullie dan de bevoegdheid geven om als administrator van jullie club op te treden.


klik HIER om te bekijken  (map "Bestuur" > LEDEN VOOR LEDEN> en de onderscheiden pdf en word bestanden.

(met dank aan Paul Bruynooghe; zie "Gebruikshandleiding -registratie v2.1.pdf'  "Gebruikshandleiding -Profielaanpassing v2.0" en "AdministratorsNL.pdf"

In de toekomst zal een aparte pagina op de website worden gemaakt over deze materie

ANDERE UITNODIGINGEN


Behalve apart vermeld (**) kan je HIER klikken ga naar "NATIONAAL en ANDEREN > Uitnodigingen" >2023

voor Info en inschrijving


ANDERE PUBLICATIES en DOCUMENTEN


Behalve individueel of apart vermeld (**) kan je HIER  klikken en ga naar "Nationaal & Anderen > Publicaties