MARS EN MERCURIUS - ALGEMEEN

NIEUWS

M&M Europa heeft zijn website vernieuwd: zie LINKS    

De twee laatste onderdelen ‘’Espace Nations / Nations’ Corner’’ en ’’ Espace Bureau / Board’s Corner ‘’

zijn beveiligd en niet voor iedereen bereikbaar.

-  Het laatste is aan de leden van het Europese Bestuur gereserveerd.

-  Het voorlaatste - ‘’Espace Nations / Nations’ Corner’’  -  is voor alle leden van de Europese M&M Kringen bedoeld.

Voor de paswoorden , zie LEDENFORUM  >Andere

De planning activiteiten van alle clubs van  alle deelnemende landen staan eveneens op de pagina AGENDA 


NATIONALE WEBSITE   

U vindt deze nieuwe site op het volgende adres:Mars-Mercurius.be | Mars - Mercurius

URL: https://mars-mercurius.be/

zie ook LINKS

Er is ook een "Members only" pagina: 

Deze wordt voor alle leden toegankelijk gemaakt via een algemeen ID en Password. (geen ID per lid apart!)

Ook kan U toegang krijgen tot de geactualiseerde database

zie uitleg,  gebruikersnaam en paswoord op pagina  LEDENFORUM >Andere> Nationale Website


Nationaal tijdschrift: 

Laatste uitgave: Jan 2024: om de publikatie te bekijken, klik HIER en ga naar 'PUBLICATIES >

Tijdschrift Mars & Mercurius_jan2024.pdf

Rechtstreekse link:  https://mars-mercurius.be/wp-content/uploads/2024/01/Bulletin_2401.pdf


ANDERE CLUBS:   Uitnodigingen: Zie "Andere Uitnodigingen" onderaan deze pagina

                                    Publicaties: Zie "Andere Publicaties en Documenten" onderaan deze pagina

Uitnodiging Défilé 21 juli  en TeDeum 21 juli

Gelieve de uitnodigingen te vinden voor het nationaal défilé en het Te Deum op 21 juli ter gelegenheid van de nationale feestdag. klik HIER en ga naar 2024 > Uitnodiging Te Deum 21 juli 2024. docx en naar Uitnodiging Défilé 21 juli 2024.docx voor info


CLUB LIMBURG & KEMPEN

UPDATES 03 juni 2024 

Uitnodiging 11 Juni   

op 11 Juni a.s is er een samenkomst met lezing door Dr. Dirk Van Eester over "Kernfusie,  meer info en inschrijving vinden jullie HIER 

VERSLAGEN   

Het laatste verslag betreft de bestuursvergadering van  08mei 2024 

zie LEDENFORUM  >Verslagen en Vergaderingen > 240508_VerslagBV.pdf

LIDGELD 2024

Nu de Algemene vergadering van de Kring Mars en Mercurius in Brussel heeft plaatsgevonden, waarop ieder jaar bepaald wordt hoeveel de Clubs per lid dienen over te maken aan de Kring, kunnen wij het lidgeld voor dit werkjaar  bepalen op 65 euro, zoals medegedeeld werd tijdens onze AV.

Gelieve deze storting apart te doen op het gekende rekeningnummer BE20 6718 7272 6956 van onze club

en niet samen met een inschrijving, met de mededeling :  Lidgeld 2024

Viering 50 jaar Club Limburg-Kempen 20

Er is via mail een 'bijzonder enquêteformulier' te willen vinden. Volgend jaar viert Club Limburg & Kempen het 50-jarig jubileum en om dit passend te kunnen vieren wordt uw mening gevraagd met deze enquête.

Er zijn 2 opties:

1800 uur 'Academische Zitting', gevolgd door het aperitief om 1900 uur en het feest-diner om 1945 uur of

1900 uur 'Gala Diner Dansant', aperitief gevolgd door een feestdiner met tussen de gangen een vrijblijvende dansmogelijkheid. 

 gelieve uw keuze te maken (indien U de mail niet hebt ontvangen, klik op de link hieronder

Viering 50 Jaar Club Limburg-Kempen

Hoe meer antwoorden, hoe beter de mening van onze leden wordt ingeschat ... invullen dus!

Maar vergeet uw e-mailadres niet op 't formulier te vermelden!

FOTOGALERIJ  

De fotogalerij is bijgewerkt op 26 Mei zie  LEDENFORUM >Fotogalerij

1. 20240514-Imker in de stad (62 foto"s)

2. De oorlog in Oekraïne en de weerslag op Limburg

3. Algemene Vergadering 08 feb (67 fotos + 2 over de Louise-Marie)

4. Ontmanteling Kerncentrales (38 Foto's)


   Guido Del Salvio heeft in zijn archieven rondgesnuffeld en een heleboel foto's gevonden en opgestuurd voor publicatie op de website.

    het gaat over een totaal van 1029 foto's, verdeeld over twee mappen (hoofdmap "Aanvullende Foto's"

    submappen "M&M_ADD 1" (624 foto's) en "M&M_ADD 2"  (405 foto's).

    Die zijn allemaal (na verwijdering dubbele of onscherpe foto's) opgenomen in de jaarmappen op de fotogalerij.

   Teneinde de leden een lang zoekwerk te besparen is er een lijst beschikbaar met de onderwerpen: Klik op Aanvullende Foto's inhoud.txt

LEDENLIJSTEN en SMOELENBOEKEN  versies "Maart 2024", zie LEDENFORUM > Smoelenboek en Ledenlijsten

Er is een ledenlijst in A5 formaat (in Word en in PDF) en een volledig smoelenboek: Smoelenboek_A4_jan 2024  (ook in Word en in PDF)

Een verkorte versie is eveneens beschikbaar: Smoelenboek_mar24_kort.docx 
De word versie in 'katern' formaat (boekje) wordt via mail verstuurd wegens afdrukproblemen met "Word" op de website (= het word formaat wordt automatisch omgezet in een PDF formaat hetgeen problemen geeft bij het afdrukken 😖

 

Activteiten 2023

Deze bevat ondermeer: Clubactiviteiten 2023, geplande activiteiten 2024 

Klik HIER voor Info: 02_presentatie activiteiten 2023.pptx

 PLANNING zie AGENDA 

                     De activiteiten/planning voor 2024

                     De voorlopige planning voor 2025

OVERLIJDENS:

er zijn (gelukkig) geen overlijdens in 2024

De overlijdensberichten van 2023 en vorige jaren kan U vinden in:LEDEN > In memoriam

PROJECT "LEDEN VOOR LEDEN  

Op de laatste nationale AV van 4 maart werd aangekondigd dat het platform “ Leden voor Leden” volledig operationeel is.

Alvorens alle leden van de clubs te activeren wordt gevraagd aan zij die nog niet als lid zijn ingelogd op het platform, om dit ASAP te doen.

Als jullie allen lid zijn van het platform kunnen we jullie dan de bevoegdheid geven om als administrator van jullie club op te treden.


klik HIER om te bekijken  (map "Bestuur" > LEDEN VOOR LEDEN> en de onderscheiden pdf en word bestanden.

(met dank aan Paul Bruynooghe; zie "Gebruikshandleiding -registratie v2.1.pdf'  "Gebruikshandleiding -Profielaanpassing v2.0" en "AdministratorsNL.pdf"

In de toekomst zal een aparte pagina op de website worden gemaakt over deze materie

ANDERE UITNODIGINGEN


Behalve apart vermeld (**) kan je HIER klikken ga naar "NATIONAAL en ANDEREN > Uitnodigingen" >2024

voor Info en inschrijving


Koningschieten  Club Noord-Brabant/Limburg (NL) 

Ook dit jaar organiseert Club Noord-Brabant/Limburg het jaarlijks Koningsschieten en wel op 17 mei 2024 bij Mie Pieters in Heukelom (Nederland). 

Onze club geniet er enige reputatie en Philippe Gielen verdedigt dan ook een eerdere titel.

 Daarom een oproep aan geïnteresseerden om Philippe te vergezellen naar Heukelom. Voor de volledigheid vindt u in bijlage de uitnodiging van 2023 (!) maar de praktische regelingen blijven ongewijzigd (maar wel op 17 mei 2024). Voor bijkomende Info kan u bij Philippe terecht, die tevens een plaatsje in zijn auto aanbiedt. 

voor de volledige info en programma, klik HIER   


Club EUROPA,

Via Philippe Gielen, onze vertegenwoordiger M&M Europa, is er het oorspronkelijk bericht (de Airshow te SANICOLE in het Engels) van Gaston Reinig, Algemeen Voorzitter M&M Europa, te vinden.

Klik HIER om het te bekijken

Club Antwerpen

Op 14 juni houdt club Antwerpen een galadiner

Het zou ons enorm verheugen mochten jullie met een mooie delegatie aanwezig zijn zoals ook wij trachten met meerdere leden aanwezig te zijn op jullie evenementen en jaarlijks concert.

Met vriendelijke groeten 
Eddy De Bock

 

Klik HIER voor de link naar de webpagina van Club Antwerpen met alle nuttige gegevens.
Leden en sympathisanten kunnen zich hier online inschrijven.

ANDERE PUBLICATIES en DOCUMENTEN


Behalve individueel of apart vermeld (**) kan je HIER  klikken en ga naar "Nationaal & Anderen > Publicaties