KONINKLIJKE  KRING  MARS  EN  MERCURIUS VZW  - CLUB LIMBURG & KEMPEN 

LEDEN - Agemene Informatie, Lidmaatschap en Gegevensbescherming

 

De lidmaatschapsbijdrage voor 2020 werd vastgesteld op 60 €

 

Een ledenlijst (enkel naam & voornaam) vindt U HIER.

De uitgebreide lijst (met adres, telefoonnummers, E-mail...) is enkel beschikbaar voor leden

en is te vinden op LEDENFORUM (gebruikersnaam en paswoord vereist!)

 

Verzekering betreffende Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke ongevallen:

voor raadpleging, klik HIER en kies 'Ethias_polis_BA en ongevallen.pdf'

 

********************

IN MEMORIAM


   HIER kan U de rouwbrieven, in memoria, andere recente overlijdensberichten en de lijst van overleden clubleden bekijken

   (map "LEDEN" > In Memoriam)Met spijt moeten wij het overlijden op woensdag 30 september melden

van ons clublid Firmin Pieck.

Onze deelneming aan zijn echtgenote Rita en aan de ganse familie.

 Een "In memoriam" door Paul Bruyninckx staat eveneens te lezen

 op de link hierboven: 'in memoriam Firmin Pieck.pdf'Op 25 september is de heer Jan van den Oetelaar overleden.

Hij was de vader van onze secretaris Patrick.

Onze deelneming voor Patrick en de familie.


Op woensdag 9 September is Mevr. Chantal Key overleden.

Zij was de echtgenote van ons bestuurslid Wilfried Van Hoeck.

Onze deelneming en sterkte gewenst aan Wilfried en de familie.


Op maandag 17 aug ll. is ons lid Robert BILLEN overleden.

Robert was een van de trouwste leden van onze club en telkens zijn

gezondheid het enigszins toeliet, was hij steeds van de partij op onze samenkomsten.

Hij was tevens gedurende lange tijd een zeer toegewijde penningmeester.

We zullen hem missen.

Onze deelneming aan Marie-France, Albert en de familie.


Op donderdag 29 okt ll. is Mevr. Sybille Hinoul overleden.

Sybille was weduwe van ons vroeger lid Mathieu Beuten.

Ze was regelmatig op onze samenkomsten aanwezig na het overlijden van haar man 


Andere Recente Overlijdens

Norbert Eurlings,  vrijdag 20 maart 2020

Patrick Bracke,  zaterdag 28 maart 2020


LIDMAATSCHAP


Kandidaat-leden kunnen zijn:

1. Officieren - in dienst of buiten dienst - van het actieve of reservekader van Defensie of de vroegere Rijkswacht,
    of met deze functie in een bevriende natie. (MARS)

2. Ondernemers en kaderleden uit de privé- of overheidssector met interesse voor de Belgische Defensie,
    die de militaire waarden onderschrijven en wensen bij te dragen tot de doelstellingen van de Kring. (MERCURIUS)

3. Een kandidaat-lid kan, na deelname aan een aantal activiteiten, via het Peterschap van een actief lid,
    in de Kring worden geïntroduceerd als volwaardig lid.

4. Meer details en informatie zijn te vinden op de website van de Nationale Kring:

   Ga naar LINKS  >  Mars en Mercurius Nationaal  en klik daar op 'lidmaatschap'
   U kan op die website ook
de statuten en het Reglement Inwendige Orde bekijken en downloaden

 

  Meer info kan U vinden in de documenten van de Nationale Kring, zie pagina WELKOM en klik op klik op de link  

  NATIONALE DOCUMENTEN  (onderaan de pagina)

  

 

GEGEVENSBESCHERMING

 

In het kader van  de Europese wetgeving inzake het beschermen van de persoonsgegevens: GDPR (General Data Protection Regulation) en AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), van kracht op 25 mei 2018, kan U hier informatie vinden m.b.t. het verwerken, opslaan, gebruik en aanpassingen van uw persoonlijke gegevens, zoals die gepubliceerd worden op de website (Volledige ledenlijst en Smoelenboek).

Het nationale bestuur heeft een document gepubliceerd inzake privacy, bekijk het HIER (bestand privacyverklaring.pdf)

 

Wat onze club betreft:

1. Type gegevens: van de leden worden de volgende gegevens bewaard:

    Naam/voornaam/geboortedatum/krijgsmachtonderdeel/naam Peter/

    Adres/telefoon- GSM/E-mailadres/huidige bezigheid/naam partner.

    Er wordt geen enkele gegeven van religieuze, politieke, raciale, filosofische, seksuele, genetische aard

    (of van andere informatie in de privésfeer) gevraagd of opgeslagen.

 

2. Bewaren van data:

   Gegevens van leden (de volledige ledenlijst en het 'Smoelenboek) worden bewaard op de "OneDrive" van de club,

   die beveiligd is met een gebruikersnaam en paswoord,enkel gekend door de webmaster, voorzitter penningmeester en secretaris.

 

3. Publicatie van gegevens op de website:

    Via de pagina 'LEDENFORUM' die beveiligd is met een gebruikersnaam en paswoord,

    die aan de leden van de club persoonlijk worden toegezonden en die geregeld of indien nodig aangepast worden.

 

4. Gebruik van gegevens: de leden worden ervan verzekerd dat geen enkel gegeven zal gebruikt worden voor 

   commerciële of andere doeleinden zonder dat het betreffende lid expliciet en schriftelijk zijn toelating daartoe

   gegeven heeft.

 

5. Aanpassingen: Ieder lid heeft op elk moment de mogelijkheid tot aanpassing / verwijdering van zijn gegevens

    (totaal of gedeeltelijk).

    Het lid kan hiervoor het contactformulier hieronder gebruiken of elk ander (geschreven) bericht.

    Alvorens tot uitvoering over te gaan zal het bestuur hem vragen (via mail, telefoon, brief of persoonlijk contact)

    de gevraagde actie(s) te bevestigen.

 

6. Bijhouden van gegevens door de leden:

    Er wordt aan de leden gevraagd bij voorkeur gebruik te maken van de elektronische versies van het smoelenboek,

    de foto's, ledeninfo etc..

    Als er toch  gegevens, gepubliceerd op het "LEDENFORUM" afgedrukt worden,  deze op een veilige plaats te bewaren

    en, indien ze niet meer nodig zijn, ze op een veilige manier te vernietigen

    (en niet weg te gooien of bij het gewone vuilnis weg te zetten!)

    

    De leden worden er tevens op gewezen dat het verboden is de smoelenboeken, ledenlijsten foto's en andere documenten

    (of gedeeltes ervan), verdeeld via het ledenforum te publiceren of openbaar te maken (op welke wijze dan ook).