LEDEN

Agemene Informatie, Clubboetiek, Overlijdens, en info betreffende Lidmaatschap 

LEDENLIJSTEN:

De uitgebreide lijsten (met adres, telefoonnummers, E-mail... en "Smoelenboeken") zijn enkel beschikbaar voor leden ! zie LEDENFORUM (gebruikersnaam en paswoord vereist!)

GEGEVENSBESCHERMING: De privacywetgeving (GDPR) voor België kan U HIER bekijken 

VERZEKERING: Verzekering betreffende Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke ongevallen:

                                 voor raadpleging, klik HIER en kies 'Ethias_polis_BA en ongevallen.pdf'

                                                                                            ********************

CLUB BOETIEK

Bestelling Boetiek Club: Gebruik het onderstaand bestelformulier om rechtstreeks bestellingen te plaatsen bij de schatbewaarder

Betaling via de rekening van de club: BE20 6718 7272 6956 – BIC: EURBBE99 met vermelding "naam + aankoop clubboetiek"

         Pinsluiting € 4,00                               Steeltje € 4,00                           Schildje - blauw € 4,00                  Das-Rood € 13,00                     Das- Blauw € 13,00                           Sjaaltje M&M   € 15

IN MEMORIAM


   HIER kan U de rouwbrieven en andere overlijdensberichten van overleden clubleden

en/of van hun geliefden bekijken (map "LEDEN" > In Memoriam)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons clublid Arsène Corthouts (07 jul 1936 - 15 Dec 2023)

Wij voelen mee met de familie en bieden onze diepste medeleven aan.
Wij vermelden het overlijden van Mevr. Yvonne Nelis, echtgenote van ons clublid

Jean Renquin en en moeder van onze clubleden Dirk en Luc Renquin.

Met echtgenoot Jean en zonen Dirk en Luc was Yvonne een graag geziene gast op tal van onze bijeenkomsten. Wij zullen haar charmante aanwezigheid missen en wensen Jean, Luc, Dirk en de familie veel sterkte toe tijdens komende periode.

 

Ons clublid René Lambrechts (31 jul 1947 - 17 jul 2023)

Na zijn op pensioenstelling als Luchtgevechtcontroleur werd René lid van Mars & Mercurius Club Hasselt in november 2002.

Hij was een trouw lid en zette zich volop in voor de Club.  

Zo werd hij bestuurslid en ondervoorzitter in 2005.

Door vooral medische omstandigheden moest hij tot zijn grote spijt de Club verlaten in 2018.  

Hij bleef echter in de Club geloven en begin 2023 werd hij opnieuw lid.

Wij bedanken René voor zijn inzet voor de Club, voor zijn vriendelijkheid en kameraadschap.

Bij deze wensen wij zijn echtgenote Nicole, kinderen en kleinkinderen alle nodige sterkte bij dit groot verlies.

Voor het overlijdensbericht klik op de algemene link hierboven en ga naar Lambrechts René.pdfOns clublid Christiaan De Munck (27 okt 1951 - 05mei 2023).

Chris startte bij de Logistiek waar hij zijn legerdienst deed. Nadien bleef hij via verschillende affectaties verbonden aan Defensie. Zijn laatste verantwoordelijkheid situeerde zich in de Bataljonsstaf van het Territoriaal Regiment Lansiers van de Provincie 'Limburg. 

Chris was lid van heel wat militair gerelateerde verenigingen waaronder de Vriendenkring Reserve Officieren Limburg (VROL), de Nationale Vereniging van Officieren van de Cavalerie (NVOC) en sinds 1998 ook Mars & Mercurius.

Door omstandigheden kon Chris al verschillende jaren niet meer deelnemen aan de activiteiten.


We hebben Chris allemaal gekend als de gedreven leraar IT van het Don Bosco college in Hechtel. Er ging in het college geen activiteit voorbij of Chris was erbij betrokken. Velen zullen zich hem herinneren als de rustige, behulpzame en vriendelijke leraar.

Eerdere  Overlijdens (2020-2022)

2020

Norbert Eurlings,  20 maart 2020

Patrick Bracke, 28 maart 2020

Robert Billen, 17 aug 2020 

Mevr. Chantal Key, 9 sep 2020 

Jan van den Oetelaar, 25 sep 2020

Firmin Pieck, 30 sep 2020

2021

Mevr. Catherine "Kitty" Schiepers, 15 feb 2021

Frans Buelens, 30 april2021

Lucien Boonen, 13 juni 2021 

Willy Greven, 10 augustus 2021.

Roger Langenaken, 04 sep 2021

Isidorus "Door" Steyaert, 04 okt 2021

Georges Roskin, 16 okt 2021

2022

Carlos Stragier 16 April 2022)

Louis Feyen 14 Mei 2022

René Van Thienen 24 Okt 2022

Victor Hons 06 Nov 2022


LIDMAATSCHAP


Kandidaat-leden kunnen zijn:

1. Officieren - in dienst of buiten dienst - van het actieve of reservekader van Defensie of de vroegere Rijkswacht,
    of met deze functie in een bevriende natie. (MARS)

2. Ondernemers en kaderleden uit de privé- of overheidssector met interesse voor de Belgische Defensie,
    die de militaire waarden onderschrijven en wensen bij te dragen tot de doelstellingen van de Kring. (MERCURIUS)

3. Een kandidaat-lid kan, na deelname aan een aantal activiteiten, via het Peterschap van een actief lid,
    in de Kring worden geïntroduceerd als volwaardig lid.

4. Meer details en informatie zijn te vinden op de website van de Nationale Kring:

   Ga naar LINKS  >  Mars en Mercurius Nationaal  en klik daar op 'lidmaatschap'
   U kan op die website ook de statuten en het Reglement Inwendige Orde bekijken en downloaden

 

  Meer info kan U vinden in de documenten van de Nationale Kring, zie pagina WELKOM en klik op klik op de link  

  NATIONALE DOCUMENTEN  (onderaan de pagina)