LEDEN

Agemene Informatie, Clubboetiek, Overlijdens, en info betreffende Lidmaatschap 

LEDENLIJSTEN:

De uitgebreide lijsten (met adres, telefoonnummers, E-mail... en "Smoelenboeken") zijn enkel beschikbaar voor leden ! zie LEDENFORUM (gebruikersnaam en paswoord vereist!)

GEGEVENSBESCHERMING: De privacywetgeving (GDPR) voor België kan U HIER bekijken 

VERZEKERING: Verzekering betreffende Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke ongevallen:

                                 voor raadpleging, klik HIER en kies 'Ethias_polis_BA en ongevallen.pdf'

                                                                                            ********************

CLUB BOETIEK

Bestelling Boetiek Club: Gebruik het onderstaand bestelformulier om rechtstreeks bestellingen te plaatsen bij de schatbewaarder

Betaling via de rekening van de club: BE20 6718 7272 6956 – BIC: EURBBE99 met vermelding "naam + aankoop clubboetiek"

         Pinsluiting € 4,00                               Steeltje € 4,00                           Schildje - blauw € 4,00                  Das-Rood € 13,00                     Das- Blauw € 13,00                           Sjaaltje M&M   € 15

IN MEMORIAM


   HIER kan U de rouwbrieven, in memoria, andere recente overlijdensberichten en

de lijst van overleden clubleden bekijken (map "LEDEN" > In Memoriam)


Wij vermelden het overlijden van ons clublid Christiaan De Munck (27 okt 1951 - 05mei 2023).

Chris startte bij de Logistiek waar hij zijn legerdienst deed. Nadien bleef hij via verschillende affectaties verbonden aan Defensie. Zijn laatste verantwoordelijkheid situeerde zich in de Bataljonsstaf van het Territoriaal Regiment Lansiers van de Provincie 'Limburg. 

Chris was lid van heel wat militair gerelateerde verenigingen waaronder de Vriendenkring Reserve Officieren Limburg (VROL), de Nationale Vereniging van Officieren van de Cavalerie (NVOC) en sinds 1998 ook Mars & Mercurius.

Door omstandigheden kon Chris al verschillende jaren niet meer deelnemen aan de activiteiten.


We hebben Chris allemaal gekend als de gedreven leraar IT van het Don Bosco college in Hechtel. Er ging in het college geen activiteit voorbij of Chris was erbij betrokken. Velen zullen zich hem herinneren als de rustige, behulpzame en vriendelijke leraar.Wij vermelden het overlijden van Dhr. Jaak Theunissen (12 okt 1933 - 16 apr 2023)

Architect Jaak Theunissen was een zeer gewaardeerd lid van M&M Club Hasselt tot in 2006
die regelmatig bij onze samenkomsten aanwezig was.
Van een bekende Hasseltse familie was hij tevens de echtgenoot van ‘’de’’ lerares nederlands
van de humaniora van de Blauw Nonnen die vele dames zich zullen herinneren.
Beiden zijn goed te herkennen in onze fotogalerij in de file BBQ 2003
Wij vermelden het overlijden van mevr. Marie-Francer Chasseur (29jun 1993 - 12 feb 2023)

Zij was de weduwe van wijlen Robert Billen, ooit  nog voorzitter van de toenmalige club Hasselt.

Voor zover geweten hebben zij geen enkele samenkomst gemist zolang Robert heeft geleefd;

Haar laatste aanwezigheid was op de Barbecue vorig jaar.

Onze deelneming met de ganse familie.


Eerdere  Overlijdens (2020-2022)

2020

Norbert Eurlings,  20 maart 2020

Patrick Bracke, 28 maart 2020

Robert Billen, 17 aug 2020 

Mevr. Chantal Key, 9 sep 2020 

Jan van den Oetelaar, 25 sep 2020

Firmin Pieck, 30 sep 2020

2021

Mevr. Catherine "Kitty" Schiepers, 15 feb 2021

Frans Buelens, 30 april2021

Lucien Boonen, 13 juni 2021 

Willy Greven, 10 augustus 2021.

Roger Langenaken, 04 sep 2021

Isidorus "Door" Steyaert, 04 okt 2021

Georges Roskin, 16 okt 2021

2022

Carlos Stragier (20 Aug 1930 - 16 April 2022)

Louis Feyen (20 Okt 1944 - 14 Mei 2022)

René Van Thienen (03 Jan 1929 - 24 Okt 2022

Victor Hons (27 Jun 1934 - 06 Nov 2022)

LIDMAATSCHAP


Kandidaat-leden kunnen zijn:

1. Officieren - in dienst of buiten dienst - van het actieve of reservekader van Defensie of de vroegere Rijkswacht,
    of met deze functie in een bevriende natie. (MARS)

2. Ondernemers en kaderleden uit de privé- of overheidssector met interesse voor de Belgische Defensie,
    die de militaire waarden onderschrijven en wensen bij te dragen tot de doelstellingen van de Kring. (MERCURIUS)

3. Een kandidaat-lid kan, na deelname aan een aantal activiteiten, via het Peterschap van een actief lid,
    in de Kring worden geïntroduceerd als volwaardig lid.

4. Meer details en informatie zijn te vinden op de website van de Nationale Kring:

   Ga naar LINKS  >  Mars en Mercurius Nationaal  en klik daar op 'lidmaatschap'
   U kan op die website ook de statuten en het Reglement Inwendige Orde bekijken en downloaden

 

  Meer info kan U vinden in de documenten van de Nationale Kring, zie pagina WELKOM en klik op klik op de link  

  NATIONALE DOCUMENTEN  (onderaan de pagina)